YÖNETİM KURULU

BAŞKAN (Yüksekokul Müdür V.)

Dr. Öğr. Ü. Cemalettin ALP

ÜYE

Doç.Dr.Ekrem KÖKSAL

ÜYE

Doç.Dr. Selahattin YAVUZ

ÜYE

Doç.Dr. Osman ÇUBUK

ÜYE Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZTÜRK
ÜYE Dr. Öğr. Ü. Selçuk ÖZYÜREK

Raportör (Yüksekokul Sekreteri)

Sinan  GÜL