YÖNETİM KURULU

BAŞKAN (Yüksekokul Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZYÜREK

ÜYE

Doç.Dr.Ekrem KÖKSAL

ÜYE

Doç.Dr. Selahattin YAVUZ

ÜYE

Doç.Dr. Osman ÇUBUK

ÜYE Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZTÜRK
ÜYE Öğr. Gör. Çağrı BALCI

Raportör (Yüksekokul Sekreteri)

Sinan  GÜL