YÖNETİM KURULU

BAŞKAN (Yüksekokul Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZYÜREK

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Kadir ÇEBİ

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin ALP

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Lokman DURMAZ

ÜYE Öğr. Gör. Çağrı BALCI

Raportör (Yüksekokul Sekreteri)

Sinan  GÜL