Dr. Öğr. Üyesi CEMALETTİN ALP
YAYINLARI
Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 
 • Synthesis of diols using a hypervalent iodine(III) reagent, phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate)
 • One-pot synthesis of 1,2,3-triols from allylic hydroperoxides and a catalytic amount of OsO4 in aqueous acetone
 • Stereospecific synthesis of DL gala-aminoquercitol
 • A novel and one-pot synthesis of new 1-tosyl pyrrol-2-one derivatives and analysis of carbonic anhydrase inhibitory potencies
 • Sulfapyridine-like benzenesulfonamide derivatives as inhibitors of carbonic anhydrase isoenzymes I, II and VI
Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 • Chiral hypervalent iodine compounds
 • A Novel Synthesis of 5-Chloro and 5,5-Dichloro-1,5-Dihydropyrrole-2-one Derivatives
 • Enantioselective a-hydroxylation of Ketones
 • One-Pot Synthesis of 1,2/3 Triols from Allylic Hydroperoxides
 • Asymmetric Synthesis of Proto- and Amino-Proto Quercitols Via Enzymatic Resolution
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Hipervalent-İyodin Bileşiklerinin Çeşitli Olefinlerle Katılma Reaksiyonlarının İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005.
 • Ketonların Enantiyo Selektif a-hidroksilasyon Reaksiyonları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 2008
 • Bazı Aromatik Yapılı Bileşiklerin İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi Kongresi, 2009
 • Sentetik Olarak Sentezlenen Siklitollerin Kuraklık Stresi Altındaki Cicer Arietinum’un Üzerindeki Etkisi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi
 • Sülfapiridin Benzeri Benzensülfonamid Türevlerinin Sentezi ve Karbonik Anhidraz I, II ve VI İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 2010

 

 

Öğr. Gör. HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK
KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER(Eğitim, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Proje):
 • Kritik kontol Noktalarında Tehlike Analizi (HACCP) Eğitimi, 14-16 Nisan 2007, Erzurum.
 • Meslek Yüksekokulları Organik Tarım Çalıştayı, 24-25 Eylül 2012, Kelkit.
 • 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ
YAYINLARI:
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Öztürk H.İ., Dursun, A., 2014. Erzincan Koşullarında Bazı Sap ve Kök Kerevizi (Apium graveolens var. dulce ve Apium graveolens var. rapaceum) Çeşitlerinin Bitki Gelişimi, Verim, Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ. (Poster)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi SELÇUK ÖZYÜREK
KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER(Eğitim, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Proje):
 • Siyah Alaca Süt Sığırlarında Zemin Tipinin Süt Verim Performansı ve Somatik Hücre Sayısı Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi BAP No:2012-424
 • Erzincan İli Çayırlı İlçesinde Kadın Çiftçilere Sağım Hijyeni ve Buzağı Büyütme Eğitimi’ adlı projede yürütücü. Kalkınma Bakanlığı DAP İdaresi Başkanlığı, 2014.
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu 19.09.2014
 • Çayırlı Halk Eğitim Müdürlüğü ve İşkur ortaklığı ile yürütülen Sığır Yetiştiriciliği, Koyun Yetiştiriciliği ve Keçi Yetiştiriciliği konularında eğitim faaliyetleri 2013-2014.
YAYINLARI:
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Özyürek, S., Koçyiğit, R., Tüzemen, N., 2013. Buzağı Yetiştiriciliğinde Buzağı Barınaklarının Önemi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi.
 • Özyürek, S., Tüzemen, N., Koçyiğit, R., 2013. Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Gelişim Süreci ve Faaliyetleri. 9. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Erzurum. (Sözlü Bildiri)

 

Dr. Öğr. Üyesi LOKMAN DURMAZ
KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER(Eğitim, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Proje):
 • Ulusal Kromatoğrafi Kongresi, 16-19 Haziran 2010, Erzurum.
 • Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27Haziran-2 Temmuz 2014.
YAYINLARI:
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Acetyl cholinesterase and carbonic  Anhydrase inhibition Profile of Taxifolin İnternational Journal of Molecular Sciences 2014.