Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin öz kaynaklarından oluşturulan bütçe ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilerek yurt içinde bulunan üniversiteler ile yurtdışında bulunan ve YÖK tarafından denkliği tanınan üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlayan bir programdır. Programın hukuki yapısı 2011 yılında oluşturulmuş ve 2013 Mart ayında aktif hale getirilmiştir. Yurtdışında bulunan üniversitelere programın tanıtımını yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Erzincan Üniversitesinde Mevlana Değişim Programı hızlı bir şekilde aktif hale gelmiş, YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak değişim başlatılmıştır. Şu ana kadar Kazakistan Üniversiteleri ile anlaşma imzalanmış olup 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle değişim başlayacaktır. Mevlana Değişim Programı, gelen öğrenci ve öğretim elemanına hibe sağlaması açısından dünyada benzeri olmayan bir programdır.

Mevlana Programının Yürütülmesinde Aşağıda Belirtilen Mevzuat Geçerlidir.

1. Mevlana Yönetmeliği

2. Mevlana Programı Ödemelerle ilgili Usul ve Esaslar

3. Erzincan Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi

 

 

Mevlana Programı öğrenci değişimi en az 1 (bir) dönem en fazla 2 (iki) dönem olmak üzere aynı akademik yıl içinde gerçekleştirilir. Öğrenci değişimi yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak güz ve/veya bahar dönemlerinde gerçekleşir.

Değişime katılacak öğrencilerin aşağıdaki kriterleri sağlamış olması gerekir:

1. Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi olması

2. Hazırlık, Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim Öğrencisi olmaması

3. Ön Lisans, Lisans öğrencisi ise en az 2.50 not ortalamasına sahip olması

4. Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencisi ise en az 3.00 not ortalamasına sahip olması

5. Gidilecek Kurumun dilini iyi derecede bilmesi (Üniversitemizin yapacağı sınavdan en az 65 alması veya dengi bir sınavdan bu puanı alması) gerekmektedir.

 

Not: Başvuru sırasında öğrencilerin hazırlık sınıfı olmaması ve 1. sınıfın ilk dönemini bitirmiş olması gerekir.

 

İkili Anlaşmalar 5 yıl geçerli olup aşağıdaki üniversiteleri kapsamaktadır: Alanlar için lütfen tıklayınız.

KAZAKİSTAN

  1. Abai Milli Pedagoji Üniversitesi
  • Bu üniversiteye gidecek öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanacak. Öğrencilerin sağlık sigortalarını kendileri yaptırması gerek.
  • Öğretim Elemanına ayrıca ders ücreti ödenecektir.
  • Üniversite hakkında bilgi almak için  http://www.kaznpu.kz/en/
  • Bu üniversiteye gidecek öğrenci ve öğretim elemanları kabul mektubu almak için bölüm koordinatörleri aracılığıyla yazışmaları yapmaları gerekir

2. Al-Farabi Üniversitesi –

          3. Ablayhan Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller Üniversitesi 

          4. Asfendiyarov Medicina (Tıp) Üniversitesi 

          5.  Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi 

          6.  Süleyman Demirel Üniversitesi 

          7.  Korkut Ata Kızıl Orda Üniversitesi 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

          1. Miami Üniversitesi -Ohio 

 

PAKİSTAN

       1. Shaheed Benazir Bhutto University Sheringal

2. University of Agriculture Faisalabad

3. Comsats Institute of Information Technology

4. University of Swat

5. University of Malakand

6. University of Engineering and Technology, Peshawar

 

 

Aşağıdaki belgelerin Bölüm/ABD koordinatörünün kontrolünde doldurulması önem arz eder.

ÖĞRENCİ BELGELERİ;

Gitmeden Önce

 

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu  (Bu form öğrencinin yabancı dil sınavına girmeden önce kullanacağı form olup ön değerlendirmenin yapılması için gereklidir)

2. Öğrenci Hareketlilik Sözleşmesi

3. Öğrenim Protokolü

4. Öğrenci Başvuru Formu

5. Öğrenci Bilgi Formu

6. Öğrenci Kabul Belgesi (Gidilecek Kurum Tarafından Doldurulacak, İmzalı ve Mühürlü olması gerek)

Öğrenci Beyannamesi (Öğrencinin Yükümlülükleri ve Haklarını Gösterir Belge)

7. Yönetim Kurulu Belgesi (Bu belge öğrenci gideceği kurumdan kabul aldıktan sonra Fakülte/MYO/YO Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır)

 

Faaliyet Bittiğinde

1. Katılım Belgesi (Gidilen Kurum Tarafından İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde Doldurulacak)

2. Nihai Rapor 

3. Not Dökümü

4. Pasaport Giriş Çıkış Sayfalarını Gösteren Fotokopi

5. Uçak Biniş Kartları (Boarding Pass)